ประกาศ!
เปิดรับสมัครนักเรียนทันตกรรมจัดฟัน
หลักสูตรระยะสั้น รุ่นปีที่ 2020
เรื่อง การรักษาทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟัน vs. การถอนฟัน
เริ่มเรียน 23 - 25 มีนาคม 2020 (รับจำนวนจำกัด)
ประกาศ!
เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นปีที่ 2020
เริ่มเรียนเดือน........... (รับจำนวนจำกัด)บทความล่าสุดOur Contents

About Us

ABOUT THE CENTER We are proud to introduce you our DENTAL & JAW JOINT (TMD) CENTER, located in Jaeng Wattana area. The center was built up according to the modern concepts and high standard of German and North American dental practices. Sterilization process is based on TUEV and ADA regulations..

We provide the following treatments : 1. Orthodontic Treatment (Braces)
2. Surgical Orthodontic Treatment
3. Treatment of TMJ Problems / TMD
4. Early Orthopedics-Orthodontic Treatment for Children
5. Treatment of Gum Diseases
6. Tooth Extraction