การรักษาของเราเน้นที่คุณภาพ
Dr.Schwan Somsiri

1.การรักษาของเรา : ความสะดวกสบายของคนไข้ เจ็บน้อยกว่า  เราใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นขนาด Slot 018” จึงทำให้สามารถใช้ลวดที่มีขนาดเล็กกว่า  แต่มีประสิทิภาพในการเคลื่อนฟันได้เร็วมาก โดยใช้แรงน้อยกว่า ไม่สร้างความเจ็บปวดให้แก่คนไข้    

ที่อื่นๆ อาจจะใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นขนาด Slot 022” ซึ่งกล่าวกันว่ามีประสิทธิภาพในการเคลื่อนฟันได้เร็วกว่า  แต่ไม่เป็นความจริง  การสอดลวด Stainless Steel ขนาดใหญ่ (0.019”x0.025”) เข้าสู่ Slot ทำได้ยาก และสร้างความเจ็บปวดให้แก่คนไข้  ล่วนใหญ่ให้แรงมากกว่า  แข็งกว่า และดัดยากกว่า

2.การรักษาของเรา :  ความสะอาดของช่องปากและเครื่องมือจัดฟันเราสอนวิธีแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้องเราใส่ใจในการควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์  (Plaque Control)    

ที่อื่นๆ ไม่ค่อยมีคนสนใจ ความสะอาดของช่องปากและเครื่องมือจัดฟันไม่สอนวิธีแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้อง  ไม่ ใส่ใจในการควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์  (Plaque Control)

3.การรักษาของเรา :  ลดการถอนฟัน เพื่อการจัดฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนไข้อายุมาก  ถ้ามีการถอนฟัน จะถอนฟันแบบสมดุลย์ทั้งล่าง และบน (Balanced extraction) และ สมมาตร (Symmetrical extraction) ทั้งซ้ายและขวาอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ทำลายโครงสร้างที่สมมาตรเดิมของขากรรไกร  การถอนเป็นระบบ (Extraction pattern)  เป็นเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ได้ผลแน่นอนเป็นเวลากว่า 33 ปี     

ที่อื่นๆจะถอนไม่เป็นระบบ  ไม่มีระบบ (Extraction pattern)  เช่นถอนฟันทางด้านซ้ายและขวา ไม่เท่ากัน ถอนเฉพาะด้านซ้าย ด้านขวาไม่ถอน (Asymmetrical extraction)  เป็นการทำลายโครงสร้างที่สมมาตรเดิมของขากรรไกรทำให้ใบหน้าเบี้ยว  กระจายแรงเคี้ยวเข้าสู่ข้อต่อขากรรไกรได้ไม่เท่ากัน เกิดปัญหาข้อต่อขากรรไกร   ถอนเฉพาะฟันบนหรือเฉพาะฟันล่าง  (Unbalanced Extraction)  ทำให้สบฟันไม่ได้  ฟันหน้างุ้มลงเกิดปัญหาข้อต่อขากรรไกร

4.การรักษาของเรา :  จัดฟันทุกซี่ให้เข้าสู่การสบ ติดเครื่องมือครอบคลุมฟัน 28 ซี่ (ติดเครื่องมือที่ ฟันกราม 8 ซี่ )     

ที่อื่นๆ ติดเครื่องมือครอบคลุมฟัน 24 ซี่ (ติดเครื่องมือที่ ฟันกราม เพียง 4 ซี่ หรือ ไม่ติดเลย)  เพื่อลดต้นทุน

5.การรักษาของเรา : จัดให้มีการสบที่ดี  ในท่ากัด มีการสบ พร้อมกันทุกซี่  จุดหยุดมีเพียงจุดเดียว (One maximal centric stop occlusion)  ในท่าเยื้องซ้าย-ขวา มี Canine guidance ที่สมดุลย์ทั้งซ้ายและขวา  สัมพันธ์กับการทำงานของข้อต่อขากรรไกรโดยเฉพาะ    

ที่อื่น มักไม่คำนึงถึงการสบฟัน และการทำงานที่ต้องประสานกันของฟันและ ข้อต่อขากรรไกร  คนไข้บางท่านบ่นว่าสามารถกัดได้หลายจุด ไม่รู้ว่ากัดจุดใดจึงจะถูก   ในท่าเยื้องซ้าย-ขวา ไม่มี Canine guidance ที่สมดุลย์  มีเสียงดังผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร อาจอ้าปากแล้วเบี้ยว เป็นต้น

6.การรักษาของเรา :  จัดให้มีการยิ้มที่สวยงาม  ขากรรไกรไม่ตอบลง  ใบหน้าไม่แคบลง  ฟันหน้าไม่งุ้มลง  เรามักทำการถอนฟัน ซี่ที่ 4 บน และ ซี่ที่ 5  ในฟันล่าง (หรือ การถอนฟันแบบอื่นๆExtraction pattern ตามความต้องการเฉพาะราย)    

ที่อื่น มักทำการถอนฟัน ซี่ที่ 4 ทั้งบนและล่าง  ไม่ว่าจะกระทำเพื่อแก้ปัญหาชนิดใด   ทำแล้วยิ้มไม่สวย  เห็นเหงือกที่ขากรรไกรบนมาก Gummy Smile   ขากรรไกรตอบลง  ใบหน้าแคบลง  ฟันหน้างุ้มลงและยื่นยาว  ฟันล่างงุ้มเข้าหรือล้มไปทางลิ้น  เกิดเป็นช่องระหว่างฟันบนและล่าง  

7.การรักษาของเรา : เราจัดให้มีการสบฟัน ที่คงสภาพได้นานหลังการรักษา เช่น 3-5 ปี   ทพ. ชวาล ได้พัฒนา ระบบทดสอบการคงสภาพฟัน ก่อนการถอดเครื่องมือจัดฟัน Stability Test เมื่อแน่ใจว่า คนไข้ได้รับการสบฟันที่ดี มีเสถียรภาพแล้ว จึงจะทำการถอด เครื่องมือจัดฟัน  และใส่เครื่องมือคงสภาพฟันที่ออกแบบมาเฉพาะคนไข้ท่านนั้นให้  เช่น เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดติดแน่น      

ที่อื่นมักไม่จัดให้มีการสบที่คงสภาพได้นานหลังการรักษา  ไม่มีระบบทดสอบการคงสภาพฟัน ก่อนการถอดเครื่องมือจัดฟัน  ไม่มีการใช้ เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดติดแน่น  คนไข้หลายท่านจะพบว่าฟันเริ่มเคลื่อนที่กลับสู่ที่เดิมภายใน  6 เดือนหลังการรักษา (Relapse)

8.การรักษาของเรา :  Jaw Orthopedicsมีการรักษา ทาง ออโธเปดิกส์ในขากรรไกรล่าง  Splint Therapy ในฟันล่าง ด้วย The Bangkok Splint ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของทันตแพทย์ชวาล  สมศริ1. สามารถแก้ไขความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรได้  แก้ไขการนอนกัดฟัน ที่ทำให้ หมอนรองกระดูก Disc ถูกบีบอัดทรุดตัวลง และ เสียรูป  เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันสมควร2. สามารถ ขจัดเสียงดังผิดปกติ และลดแรงกดที่เข้าสู่ ข้อต่อขากรรไกร (ที่ก่อให้เกิดอาการปวดได้)  ทำให้คนไข้สามารถอ้าปากได้กว้างเหมือนเดิม3. สามารถ รักษาอาการปวด Migraine โดยไม่ต้องใช้ยา  รวมทั้งอาการเป็นตะคริว Spasm ของกล้ามเนื้อใบหน้า  คอ ไหล่ และแผ่นหลังได้4. สามารถบรรเทาอาการนอนกรนได้    

ที่อื่นไม่มีการรักษาแบบนี้บางที่อาจมีการใช้ Splint ในฟันบน แล้วปล่อยคนไข้กลับบ้าน  อันเป็นการรักษาที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ได้ผลที่ยั่งยืน

9.การรักษาของเรา :  Rapid  Maxillary Expansion (RME)มีการรักษา ทาง ออโธเปดิกส์ในขากรรไกรบน  เป็นการขยายขากรรไกรบนที่แคบ ในเด็ก โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า RME  สามารถแก้ไขความผิดปกติของการหายใจ  แก้ไขการหายใจทางปาก (หายใจทางจมูกไม่ได้) ที่ทำให้ เด็กมีอาการแพ้  อ้าปากตลอดเวลา  มีการอักเสบ ของทางเดินอากาศส่วนต้น  คออักเสบ ติดเชื้อง่าย  เป็นหวัดตลอดปี  มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ใบหน้ายาวมาก เหงือกอักเสบ  ขากรรไกรบนแคบ ฟันหน้าไม่สบกัน  ฟันกรามสบกระแทก    การรักษานี้จึงเป็นการรักษาอาการแพ้ ในเด็ก (อายุน้อยกว่า 16 ปี)โดยไม่ต้องใช้ยา      

ที่อื่นไม่มีการรักษาแบบนี้

10.การรักษาของเรา :  Rapid  Maxillary Expansion (RME) + Face Maskมีการรักษา ทาง ออโธเปดิกส์  สำหรับเด็กที่มีปัญหาฟันล่างครอบฟันบน  โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า RME  ร่วมกับเครื่องมือดึงขากรรไกรบนมาด้านหน้าในเด็กอายุประมาณ  10 ปี  ทำให้ เด็กมีการสบฟันที่ปกติ  มีการปรับการเจริญเติบโตให้ปกติ ใบหน้าสมส่วน  การรักษามิใช่การจัดฟัน เป็นการรักษาทาง ออโธเปดิกส์  ในช่วงเวลาปิดเทอมใหญ่เท่านั้น  เด็กจะต้องมารับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเมื่อมีอายุมากขึ้น  โดยไม่ต้องใช้ศัลยกรรม โอกาศที่การรักษาจะประสบความสำเร็จมีสูงมาก    

ที่อื่นไม่มีการรักษาแบบนี้  ผู้ปกครองมักได้รับคำแนะนำว่าควรจะรอให้เด็กจบการเจริญเติบโตเสียก่อนแล้วจึงจะพามารับการรักษา  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเด็ก จะทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงขึ้น  ปรัชญาการรักษาแบบนี้จะทำให้การจัดฟันเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น  โดยต้องใช้ศัลยกรรมร่วมด้วย มีโอกาสสูงมากๆ

11.การรักษาของเรา :  จัดการรักษา ทันตกรรมจัดฟันร่วมกับศัลยกรรมขากรรไกร สำหรับกรณีที่มีปัญหาฟันล่างไม่สบกับฟันบนอย่างรุนแรง   โดยมีความผิดปกติของกระดูกโครงสร้างใบหน้าร่วมด้วย    เป็นการรักษาที่สามารถพยากรณ์ผล และ เวลาที่ใช้ได้อย่างแม่นยำ ทีมทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาแบบนี้จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างที่สุด   ข้อเสียคือเป็นการรักษาที่ใช้ เทคนิคขั้นสูง และมีค่าใช้จ่ายสูง  แต่โอกาศเสี่ยง น้อยมาก    

ที่อื่นไม่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการรักษาแบบนี้ 

12.การรักษาของเรา :  จุดหมายหลักที่สำคัญมากของเรา คือ การสบฟัน Occlusion  เราคำนึงถึงการที่ ฟันบน-ฟันล่าง  ระบบกล้ามเนื้อที่ทำงาน ร่วมกับข้อต่อขากรรไกรโดยเฉพาะ  เมื่อจบการรักษาคนไข้จะต้องมีการสบที่ดี  ในท่ากัดมีการสบฟันเพียงจุดเดียวพร้อมกันทุกซี่ (One maximal centric stop occlusion)  มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งของข้อต่อขากรรไกร  มีการสบที่เรียกว่า Class I Occlusion ทั้งที่ฟันเขี้ยว และฟันกราม   ในท่าเยื้องซ้ายและขวา  ต้องมี Canine guidance ที่ สมดุลย์ทั้ง ซ้ายและขวา    

ที่อื่นไม่มีการรักษาแบบนี้  ไม่อธิบายให้คนไข้ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ และความสำคัญ ระหว่างการสบฟันกับข้อต่อขากรรไกร   แม้คนไข้จะบอกว่ามีเสียงดังผิดปกติ  หรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ขณะอ้าหรือหุบปาก  ทันตแพทย์ท่านนั้นก็ยังคงให้การรักษาทันตกรรมจัดฟัน     เมื่อจบการรักษาคนไข้ที่ มีการสบที่เรียกว่า Class I Occlusion ทั้งที่ฟันเขี้ยว และฟันกรามในท่ากัด   แต่ในท่าเยื้องซ้ายและขวา ไม่มี Canine guidance ที่สมดุลย์  คนไข้เหล่านี้จะมีอาการ  ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรเกิดขึ้นได้ในอนาคต  ไม่ช้าก็เร็ว

การรักษาของเรา :สิ่งสำคัญในกรณีที่คนไข้บอกว่ามีเสียงดังผิดปกติ  หรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ขณะอ้าหรือหุบปาก  ทันตแพทย์ต้องให้การรักษา ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรก่อน ละทิ้งเวลาให้ข้อต่อขากรรไกรฟื้นฟูสภาพการทำงานให้เป็นปกติ ประมาณ 3-6 เดือนเสียก่อน จึงจะเริ่มให้การรักษาจัดฟันได้    

ที่อื่นไม่มีการรักษาแบบนี้  มั่กอธิบายให้คนไข้ฟังว่า การที่มี  เสียงดังผิดปกติ  หรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ขณะอ้าหรือหุบปากนั้น ถ้าไม่เจ็บไม่ปวด ก็ ไม่เป็นอะไร ไม่ต้องรักษา  จะหายไปเอง  สามารถทำการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันได้เลย

คำกล่าวที่ว่า  การที่มี  เสียงดังผิดปกติ  หรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ขณะอ้าหรือหุบปากนั้น ถ้าไม่เจ็บไม่ปวด ก็ไม่เป็นอะไร ไม่ต้องรักษา  จะหายไปเอง  สามารถทำการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันได้เลย    ไม่เป็นความจริง โปรดอ่าน website ของเรา www.dental-tmd.com    

ความจริงคือ  ทันทีที่ มีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร เกิดขึ้นแม้จะ ไม่เจ็บไม่ปวด แต่สัญญาณอันตรายได้ดังขึ้นแล้ว  ถ้าท่านไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี  พยาธิสภาพจะดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด จากระยะที่ 1 ไปสู่ระยะที่ 5  กว่าจะรู้ตัวก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว