Homecoming Day ครั้งที่ 15
Dr.Schwan Somsiri

The S.O.S. Orthodontics And Dentofacial Orthopedics Study Club
Homecoming Day ครั้งที่ 15


เรียนทุกท่าน

ด้วยผมมีความประสงค์ที่จะจัดงานวัน Homecoming day อีกครั้งหนึ่ง (ครั้งที่ 15) และเนื่องในโอกาสที่ผมมีอายุครบ 66 ปี หลังจากที่ได้ ผมขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม วันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ณ. โรงแรม NOVOTEL สยามสแควร์ (ลงทะเบียน ติดต่อคุณเอ๋, คุณคุณพลอย @ Front desk ของเรา โทร. 087-700-9919, 089-786-0555, 02-574-0555) โดยการประสานงานและลงทะเบียนในฐานะผู้ร่วมประชุม หรือผู้พูด (จำนวน 6 ท่าน) โดยกรุณาแจ้งมายังเราโดยตรง
ผมจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ซักถามเรื่องที่ยังข้องใจ ทุกเรื่อง ทุก Technique ทำไมผมจึงมีวิธีคิดไม่เหมื่อนคนอื่น ติด bracket ไม่เหมือนคนอื่น ถอนฟันไม่เหมือนคนอื่น รักษา TMD ไม่เหมือนคนอื่น ทำไม Michigan splint ไม่ได้ผล ทำไมต้องใช้ The Bangkok Splint ทำไมต้องมี interincisal angle ที่ดี ทำไมต้องมี Bilateral Symmetrical Canine Guidance ฯลฯก่อนที่ผมจะหมดลมหายใจ
สำหรับท่านที่มีปัญหาในการทำ presentation กรุณานำมาให้ผมตรวจดูก่อนเพื่อแก้ไขก่อนวันงาน ด่วนที่สุด
Speaker ผู้พูดมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
งานประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกเข้าร่วมฟัง ร่วมถามด้วย การถาม case กรุณาจัด Que กันเอง และเฉพาะหลังเวลาที่กำหนดเท่านั้นครับ


ขอแสดงความนับถือ


ชวาล สมศิริ

 


เรียน วิทยากรทุกท่าน

กรุณาส่ง
1. ชี่อเรื่องที่จะพูด & Abstract ของท่านด่วน ต้อง relate กับ TMJ/TMD
2. Resume หรือ CV (ชีวประวัติ) ของท่านที่จะให้โฆษกแนะนำตัวท่านด่วน
3. เลือก Speaker no. & เวลาที่ใช้ แจ้งที่ผมโดยตรง
4. ในปีนี้ ฟังความดูแล้วตามสถานการณ์ ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรจัด Party
 

กรุณา โอนเงินค่าใช้จ่ายโดยด่วน เพราะทางโรงแรม ต้องการ มัดจำ 30% ของผู้ ร่วมประชุม 40 คน (ถ้ามากกว่านี้ จะคิดเพิ่ม) มิฉะนั้น ทางโรงแรมจะไม่รับประกันว่าจะได้ห้องหรือไม่

สำหรับท่านที่มีปัญหาในการตั้งชื่อ การทำ presentation กรุณานำมาให้ผมตรวจดูก่อนเพื่อแก้ไขก่อนวันงาน ด่วนที่สุด

เรียน ท่านสมาชิก และทันตแพทย์ ทุกท่าน

กรุณาเลือกโอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีของผม ทพ. ชวาล สมศิริ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ เลขที่ 324-400-9555
กรุณาส่ง สำเนา ใบ pay-in มาที่ Email: schwansomsiri911@gmail.com หรือ LINE No. 087-700-9919 หรือLINE ID : Schwan ครับ
ค่าลงทะเบียน SOS-HCD วันที่ 13-14.03. 2017
สถานที่ Novotel สยามสแควร์
Speaker 6 ท่าน Free

ค่าลงทะเบียน สมาชิก
ก่อนวันที่ 15 ม.ค. 5,000 บาท
หลังวันที่ 15 ม.ค. 5,500 บาท

ค่าลงทะเบียน ไม่ได้เป็นสมาชิก
ก่อนวันที่ 15.01 6,000 บาท
หลังวันที่ 15.01 7,000 บาท

สำหรับบริษัทที่ต้องการสนับสนุนเรา
ค่าสนับสนุนโดยการออก บูท (BOOTH) แสดงสินค้าบริษัทละ 13,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
สมาชิกทุกท่านที่เปลี่ยน Email เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อยู่กับใคร กรุณา update ให้เราทราบด้วยครับ
 

ขอแสดงความนับถือ
 

ชวาล สมศิริ
 

Agenda for 15th Homecoming Day

Monday 13.03.2017
7.30-9.00 Registration & Coffee Break
9.00-10.00 Dr. Schwan ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร vs.ทันตกรรมจัดฟันที่ผิดพลาด (60 mins)

10.00-10.30 Coffee Break
10.30-11.15 Dr. Pakit : FOMA Orthopedic-Functional Appliance for Early Class II Treatment (45 mins)
11.45-12.30 Dr. Wirat : การใช้ HG ร่วมกับการถอนฟันและผลต่อกระดูกโครงสร้างในคนไข้เด็ก Severe Class II (45 mins)
12.30-14.00 LUNCH

14.00 Q & A Part 1 (15 mins)

14.15-14.30 Dr. Schwan: Extraction Pattern Part I - Extraction 4+4, 4-4 (15 mins)
14.30-15.00 Coffee Break
15.00-15.45 Dr. Schwan: Extraction Pattern Part II - Extraction 4+4, 5-5 vs. & 5+5, 5-5 & Single Arch
                     Extraction : - Extraction 4+4 only or , 4-4 only (45 mins)
15.45-16.15 Q & A Part II (30 mins)

16.15-17.00 Dr. Schwan: Revision of TMJ Anatomy as Explanation to TMD and It’s Implication for the treatment of TMD 45 min.
17.00-17.45 Dr. Schwan: Revision of Malocclusion types vs. Apical Base, Treatment and Stability 45 min.

18.00 Meeting Finish

Tuesday 14.03.2017

7.30-9.00 Coffee Break
9.00-10.00 Dr. Schwan: Revision of of Splints Therapy : Dental
Splint (The Michigan Splint) vs. Orthopedic Splint (The Bangkok Splint) (60 mins.)

10.00-10.30 Coffee Break
10.30-12.30 (60 mins.)
12.30-14.00 LUNCH

14.00-14.45 Dr. Suphachai Kauthunthong: Biometric Devices in the management of TMJ and Occlusion. (45 mins.)
14.45-15.15 Coffee Break
15.15-15.30 Dr. Anucha ‘s Presentation (30 mins.)
15.30-16.15 Dr. Schwan: The Role of Proper inter-incisal angle and the Bilateral Symmetrical Canine Guidance & Its relationship to the incidence of TMDs
16.15-17.00 Conclusion of TMJ related Natural Human Dentition Before and After Orthodontic Treatment (45 mins.)

17.00-17.30 Q & A Part III (30 mins.)
If there are no questions, there will be case demonstration instead
17.30 Meeting Finish
 

สถานที่ NOVOTEL สยามสแควร์ กทม. โทร. 02-209-8888
Updated The S.O.S. Orthodontics & Dentofacial Orthopedics Study Club
Final v. 2017.02.02