เครื่องมือขยายขากรรไกรบนแบบเร่งด่วน (RAPID MAXILLARY EXPANDER)
Dr.Schwan Somsiri
cntName

การรักษาความผิดปกติของคนไข้ที่มีการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่างที่มากกว่าปกติ
(ฟันล่างครอบฟันบน) (CLASS III MALOCCLUSION) และการรักษาคนไข้ที่มีอาการแพ้
หายใจทางปาก เป็นหวัดบ่อยๆหรือมีอาการหอบหืด (MOUTH BREATHER, CHRONIC ALLERGIC RHINITIS &UPPER RESPIRATORY TRACT OBSTRUCTION SYNDROME) โดยการขยายขากรรไกรบน และโพรงจมูกด้วย เครื่องมือขยายขากรรไกรบนแบบเร่งด่วน (RAPID MAXILLARY EXPANDER)
และ เครื่องมือดึงขากรรไกรบนออกมาด้านหน้า (นอกปาก) แบบกลับทิศ (FACE MASK)