การรักษาคนไข้ที่ยิ้มแล้วเห็นเงือกมากเกินไป
Dr.Schwan Somsiri
ทันตกรรมจัดฟัน : Orthodontics