ปัญหาการจัดฟัน Orthodontic Problems : จัดฟันแล้วฟันงุ้ม ฟันสบกันลึก ยิ้มแล้วเห็นเงือกมากขึ้น
Dr.Schwan Somsiri
ทันตกรรมจัดฟัน : Orthodontics