ปัญหาการจัดฟัน Orthodontic Problems : จัดฟันแล้วอ้าปากได้ไม่เต็มที่ กัดอาหารไม่ขาด ขากรรไกรอ่อนแรง
Dr.Schwan Somsiri
ทันตกรรมจัดฟัน : Orthodontics