ปัญหาการจัดฟัน Orthodontic Problems : จัดฟันแล้วมีเสียงกึกกัก หรือ คลิ๊ก เวลาอ้าปากหรือสบกระแทก
Dr.Schwan Somsiri
ทันตกรรมจัดฟัน : Orthodontics