ตัวอย่างการรักษาฟันล่างครอบฟันบน โดยไม่ต้องผ่าตัด (PPJ)
Dr.Schwan Somsiri

ตัวอย่างการรักษาฟันล่างครอบฟันบน โดยไม่ต้องผ่าตัด

ตัวอย่างการรักษาฟันล่างครอบฟันบน โดยไม่ต้องผ่าตัด (PPJ)
ตัวอย่างการรักษาฟันล่างครอบฟันบน โดยไม่ต้องผ่าตัด (PPJ)
ตัวอย่างการรักษาฟันล่างครอบฟันบน โดยไม่ต้องผ่าตัด (PPJ)
ตัวอย่างการรักษาฟันล่างครอบฟันบน โดยไม่ต้องผ่าตัด (PPJ)
ตัวอย่างการรักษาฟันล่างครอบฟันบน โดยไม่ต้องผ่าตัด (PPJ)
การรักษาฟันล่างครอบฟันบน โดยไม่ต้องใช้ศัลยกรรม : Class III (non surgery)