บทบาทของความยาวของกระดูกขากรรไกร (Apical Base) ในการตัดสินใจว่าจะทำการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันอย่างเดียว หรือ ร่วมกับศัลยกรรมขากรรไกร
Dr.Schwan Somsiri
การรักษาฟันล่างครอบฟันบน โดยทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับศัลยกรรม : Class III (Orthodontics with surgery)