- หลักสูตร ทันตกรรมจัดฟันโดยการ ไม่ถอนฟัน vs. การถอนฟัน (2020)


ประกาศ

The S.O.S. Orthodontics & Dentofacial Orthopedics Study Club
เปิดการอบรม course ระยะสั้น 3 วัน

หลักสูตร ทันตกรรมจัดฟันโดยการ ไม่ถอนฟัน vs. การถอนฟัน (2021

เปิดสอน 23 - 25 มีนาคม 2020

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นทันตแพทย์ที่จบการศึกษาทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต และมีความตั้งใจจริงที่จะเรียนวิธีการจัดฟัน และ Orthopedics ของขากรรไกรระดับสูง ไม่หลงเชื่อและงมงายในเครื่องมือใหม่ๆ ที่นำออกมาขาย ทันตกรรมจัดฟัน และ Jaw Orthopedics เป็นศาสตร์ และศิลปะที่ต้องเรียนรู้อย่างจริงจัง และต้องได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้จริงเท่านั้น

การเรียนการสอนมุ่งเน้น

 • Extraction therapy การรักษา Class I, II และ Class III malocclusion Age range 13-25 ปี
 • ทั้งที่มี และไม่มีปัญหา TMD โดยการรักษาแบบ Jaw Orthopedics ที่ท่านจะสามารถทำได้ด้วยตัวเอง
 • Differential Diagnosis และ การรักษาโดยการ ถอนฟัน vs.หรือไม่ถอน Decision making
 • The Indications vs. Contraindication
 • Segment ใดห้ามถอน
 • Facial type and Extraction therapy
 • การคำนวณ ALD
 • Treatment Planning
 • Extraction Pattern & TIMING
 • การรักษา cases ที่มี other problems ร่วมด้วย e.g. embedded tooth
 • การดัดลวดและ Biomechanics
 • การป้องกัน Side effect จากการ ปิด Extraction space ด้วย Sliding mechanics (PC) vs. Loop mechanics
 • Extraction therapy ร่วมกับการทำศัลยกรรมขากรรไกร
 • Finishing & Retention
 • การรับงานแก้ งานที่ทำผิดพลาดจากที่อื่นมาแล้วได้ ควรหรือไม่?


The course include 3 lunches and 6 breaks + Breakfast will be served before 9.00 AM only when requested

Contents:

Day 1 10.00AM-18.00PM
 • Differential Diagnosis และ การรักษาโดยการ ถอนฟัน vs.หรือไม่ถอน Decision making
 • The Indications of Extraction Case selection
 • Timing of extraction

How far can you retract the maxilla and mandibular anterior teeth

How to prevent side effects from Over-retraction of the maxillary anterior
teeth and TMD

 • Wire Bending Technique, Space Closing Technics
 • Space maintaining
 • Space Regaining (Opening)
 • Mandibular posterior bite block
 • Root Parallelism

Day 2 10.00AM-18.00PM

Tooth movement, which necessary OVERRETRACTION Technique for more Retraction Reverse Bonding of the maxillary and mandibular anterior teeth Selective Grinding during treatment

Anchorage Control

The use of Short and Long Class II and III Elastics

The use of elastics to promote a bit more retraction

Occlusion changes after the treatment see the 10 commandments

Insertion of the Retainers. Retainer ,which provide the final settling of occlusion

Asymmetrical Extraction Pattern

Loss of posterior support Collapse of the vertical dimension with (4th Dimension) Time can tell

Extraction of the M1= Overloading of the TMJ, a relationship with increasing of the OJ and TMD, Extraction of 4+4,6-6 How wrong it is?

ท่านต้องดัดลวดเป็นมาแล้ว เราเปิดโอกาสให้ถามเรื่องนี้ หรือ ดู

ใน You Tube : Dr. Somsiri’s Wire Bending Technique Part 1 to 10

Debate: slot 0.022 vs. 0.018

Arch symmetry- arch form and Arch size

Archwire coordination

การแก้ Rowboat effect

Bowing effect

Create Root parallelism

Overcorrection

ARF Document before The Finishing

ท่านจบ case หรือยังโดยดูจาก The 10 Commandments

The great role of finishing the case in Class I Molar and Canine relationship with Bilateral Symmetrical Canine Guidance

Day 3 10.00AM-15.00PM

The Principle :Extraction in Growing patients

Serial Extraction : 40 year miss use-

Extraction of 4+4, or 4-4, and 4+4, 4-4

Extraction of 4+4 and 5-5 or 5+5 and 4-4, and

Extraction of 5+5, 5-5, which is suggest by Dr. Nance since 1930

Extraction of M1, M3 How???

Anchorage Control:

Maxillary Molar Headgear, TPA, Banding of M2

Functional changes-Occlusal changes

Group interferences. There is no such a word
“Group function” in human dentition

Finish the case in Class I Molar and Canine relationship

without Bilateral Symmetrical Canine Relationship

Finish the case without proper interincisal

Finish the case without coincide of the ML

(see the 10 commandments)

Finishing phase) Tripodization of the occlusion

How to perform “Stability test”

Stability test failed. What to do?

Extended retention time with………….for…… more year.

The Principle :Extraction in Non-Growing patients

Are you ready to prevention/correction of the side effects from orthodontic tooth movement (from Forces & Moments).

Avoid Extraction in case over the age of 30

Mature bone is hard and brittle, which reduced the rate of

Osteoblast-osteocyte replacement

Space is hard to close. Closed space tends to reopen

Will/may need a life time Retainer

For more Information contact our FRONTDESK

The S.O.S. Orthodontics And Dentofacial Orthopedics Study Club

ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 02-574-0555, 02-574-6556, 087-700-9919 คุณเอ๋, และ 089-786-0555 คุณพลอย

ดังนั้น ทางชมรมใคร่ขอความร่วมมือจากท่านให้ทำการสำรองที่นั่งก่อนที่จะเต็มในขณะนี้ โดยการแจ้งความจำนงต่อ FRONTDESK ของเราเพื่อที่จะได้แน่ใจว่าท่านจะได้ที่นั่ง

Money transfer to: ทพ. ชวาล สมศิริ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ

Acc. No. 324-400-9555

Booking Deadline 01.03.2020 16,500.00 TBH/head

ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี แต่ท่านสามารถโอนสิทธิ์ ไปใช้กับ course อื่นได้

ขอขอบพระคุณ

www.dental-tmd.com

Email: schwansomsiri911@gmail.com

บริการพิเศษ :
The S.O.S. Orthodontics & Dentofacial Orthopedics Study Club
รับปรึกษา cases ที่มีปัญหาทาง orthodontics & jaw orthopedics, TMD& Migraine เป็นกลุ่มๆละ 5 ท่าน ราคา 9000 บาท/คน/2วัน

ติดต่อ เรา โทร. 02-574-0555, 02-574-6556. สถานที่เรียน : 28/111 ถ. แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

#Course ระยะสั้น 23.-24.-25.03.2020

File : TMD CURRENT VERSION 2020.02.02